ליווי בהגשת מכרזים

הגשת מכרז הוא תהליך מורכב הדורש מיומנות והבנה של ההליך המכרזי.
השלב הראשון והחשוב ביותר הוא בחירת המכרז הנכון.
חברת יפעת רדאר מכרזים, באמצעות מספר שאלות מנחות, יכולה להמליץ לעסק אם כדאי לגשת למכרז.
הבדיקה כוללת את דרישות הסף, הקריטריונים של איכות המכרז ואת מפרט השירותים/המוצרים הנדרש.
לאחר קבלת ההחלטה לגשת למכרז, חברת יפעת רדאר מכרזים מנתחת את המכרז בצורה מקצועית על ידי צוות מומחים.
צוות המומחים מייצר מסמך מסכם שמועבר לבית העסק ומהווה בסיס לאורך כל תהליך הליווי.
התהליך כולל ליווי צמוד בפגישות ובשיחות טלפון והדרכה ספציפית לגבי כל סעיף וסעיף הנדרש להוכחה ומילוי במסמך ההצעה.
התוצר הסופי הינו מסמך הצעה הנוגע בכל הדרישות וההוכחות הנדרשות במכרז ומיקסום יכולות בית העסק.

כתיבת מכרזים

הבנת מטרת המכרז, הגורמים המעורבים, המפרטים הטכניים וריכוז הגורמים המקצועיים הדרושים לכתיבת המכרז.

קביעת לוחות זמנים לביצוע ההליך המרכזי (מועדי פרסום המכרז, כנס הספקים, שאלות ההבהרה, תשובות לשאלות ההבהרה ותאריך ההגשה).

בניית ראשי פרקים למכרז לפי הסטנדרטים המקובלים.

בניית קריטריונים לחברות הפוטנציאליות להגשת המכרז (תנאי סף).

בניית מסמכי המכרז כולל הנספחים והמפרטים הטכניים.

כנס הספקים- ניהול כנס הספקים בשיתוף הגורם המקצועי מצד הרשות.

שאלות ההבהרה- ריכוז שאלות ההבהרה ומתן מענה מסודר לספקים.