תהליך ליווי המכרז באמצעות יפעת רדאר מכרזים:

פגישת הכנה

הכרת בית העסק ויכולתיו (ניסיון, שירותים נדרשים וכיו"ב).

סיוע בבניית תכנית עסקית

יפעת רדאר מכרזים מסייעת בהכנת התוכנית העסקית והמלצה לתמחור המכרז כך ששולי הרווח יהיו בטווח הזכייה.

העברת סיכום מפורט של המכרז וניתוח המכרז המחולק ל 3 חלקים:

1. חלק מידע - הכולל את כל המידע הרלוונטי הנחוץ להבנת המכרז ולמפרט השירותים הנדרש, תנאי המכרז, לוחות הזמנים, אופן ההגשה, אופן בחינת ההצעות וכדומה.

2. מפרט הדרישות - הכולל את כל הפרמטרים הנדרשים להגשה אופטימאלית של המכרז הן בצד הבירוקרטי והן בצד המקצועי.

3. שאלות הבהרה - ריכוז והגשת שאלות הבהרה לעורך המכרז (הן בפן המכרזי והן בצד המקצועי).

תשובות לשאלות הבהרה

קבלה וריכוז תשובות לשאלות ההבהרה והכנת מסמך מסכם ללקוח הכולל את הדרישות החדשות ושינויים במידה וישנם, בדרישות המקור.

ריכוז חומרים וליווי בכתיבת המסמכים

ריכוז החומרים אשר יסופקו על ידי הלקוח מהגורמים הרלוונטיים ובדיקה שהמסמכים עונים על דרישות המכרז באופן אופטימאלי.

פגישת סטאטוס נוספת

קיום פגישת סטאטוס, על מנת להעלות סוגיות ובעיות בהן נתקל בית העסק במהלך הטיפול בדרישות המכרז.

כל מסמך או מענה לדרישה, יבחן באופן פרטני

כך שהתוצאה הסופית תענה ותתואם לכלל הדרישות לקבלת ציון איכות מקסימאלי.

תיקונים בחומרים שהועברו על ידי הלקוח

יפעת רדאר מכרזים תעביר הצעה לתיקונים לגורמים הרלוונטיים אצל הלקוח, במקרים בהם המסמכים/הנתונים שהועברו אינם מניחים את הדעת ולא עונים בצורה נאותה לצרכי המכרז.

בניית מסמכי הגשת המכרז

בניית המכרז בצורה שיווקית ומקצועית, ובדיקה טכנית של קיום כל הדרישות והמסמכים.

ריכוז מסמכים לחתימות

מורשי החתימה, עו"ד, רו"ח, בנק וכיו"ב.

הכנת חוברת המכרז

ריכוז כלל החומרים אשר הועברו על ידי הלקוח ליפעת רדאר מכרזים, הכנת החוברת וכריכתה בצורה מקצועית, קריאה, מעוצבת ונקייה.

הכנת עותקים של חוברת המכרז לאחר קבלת אישור סופי של הלקוח

הדפסת מספר עותקים לפי דרישות המכרז העברתם ללקוח לבדיקה והגשה.

מעקב סטאטוס המכרז וסיוע במקרה הצורך לאחר הגשת המכרז

במקרים של המשך הליכים, משא ומתן, השלמות, הכנה לראיונות וכדומה.